Bezpečná nákupní zóna
4.8/5 na základě 6000+ recenzí
Vlastní výroba v EU
Dodání na dobírku zdarma

Storno podmínky

Storno podmínky 

 1. Jste-li spotřebitelem ve smyslu § 13 BGB, máte zákonné právo na zrušení objednávky podle § 312g BGB nebo § 355 BGB.
 2. Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
 3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala zboží.
 4. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat e-mail na adresu [email protected] prostřednictvím jasného prohlášení (např. e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 6. Důsledky zrušení:
  • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než námi nabízené nejvýhodnější standardní doručení), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebudou kvůli tomuto vrácení účtovány žádné poplatky. Splacení můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.
  • Zboží nám musíte vrátit nebo předat bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.
  • Sklad vráceného zboží: Nadmeńska 5C, 05-230, Kobyłka.
  • Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Případnou ztrátu hodnoty zboží hradíte pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.
 7. Pokud se strany nedohodnou jinak, právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na následující smlouvy:
  • smlouvy o dodávce zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele,
 8. Společnosti nemají právo odstoupit od smlouvy dobrovolně.
   

  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

  (Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a zašlete jej zpět na adresu)

  ............................................................

  Já/my (*) tímto odvolávám/odvoláváme smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

  Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)

  Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

  Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

  Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě doručení papírového sdělení)

  Datum.

  (*) Nehodící se škrtněte.

Reklamační formulář

  • + Přidat fotografii